Celostátní přehlídka studentských prací z didaktiky fyziky

Ve středu 17. června 2015 proběhla na PřF celostátní přehlídka prací z didaktiky fyziky.
dsc04360 Bc. Jan Pokorný (PřF UP Olomouc) dsc04365 Porota v sekci bakalářských prací dsc04366 Lucie Krézková (PdF MU Brno) dsc04369 Petr Kolář (MFF UK Praha)
dsc04371 Bc. Michal Hnyk (MFF UK Praha) dsc04373 Porota v sekci magisterských prací dsc04378 Mgr. Karel Kolář (MFF UK Praha) dsc04381 Leontýna Břízová (PřF UHK)
dsc04383 Michal Klátil (PřF UHK) dsc04386 Bc. Jan Kopecký (PdF JČU v Č. Budějovicích) dsc04388 Martina Tunová (PdF MU Brno) dsc04390 Mgr. Jakub Zelenka (PdF JČU v Č. Budějovicích)
dsc04393 Lukáš Vejmelka (MFF UK Praha) dsc04397 Bc. Vladimír Kábrt (PdF ZČU v Plzni) dsc04398 Kateřina Rennerová (PřF UHK) dsc04402 Mgr. František Cáb (PdF MU Brno)