Kontakty

Sídlo pobočného spolku

Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc

Bankovní spojení

Název banky: Československá obchodní banka, divize Poštovní spořitelna
Sídlo banky: Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Majitel účtu: Jednota českých matematiků a fyziků, pobočný spolek Olomouc, 17. listopadu 1192/12, 779 00 Olomouc
Číslo účtu: 275388729/0300
Číslo účtu ve formátu IBAN: CZ80 0300 0000 0002 7538 8729
SWIFT: CEKOCZPP
IČ: 64124797
JČMF není plátcem DPH.

Výbor pobočného spolku (od roku 2022)

Předseda

prof. RNDr. Josef Molnár, CSc.
Katedra algebry a geometrie
Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
tel. +420 585 634 657
Email: josef.molnar@upol.cz

Místopředsedkyně

doc. RNDr. Jitka Laitochová, CSc.
Katedra matematiky
Pedagogická fakulta UP
Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
tel. +420 585 635 711
Email: jitka.laitochova@upol.cz

Tajemník

RNDr. Pavel Calábek, Ph.D.
Katedra algebry a geometrie
Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
tel. +420 585 634 642
Email: calabek@inf.upol.cz

Hospodář

Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Katedra experimentální fyziky
Přírodovědecká fakulta UP
17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc
tel. +420 585 634 104
Email: lukas.richterek@upol.cz

Členové výboru

  • RNDr. Renáta Holubová, CSc.
  • doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D.
  • RNDr. Martina Uhlířová, Ph.D.
  • Mgr. Vladimír Vaněk, Ph.D.

Revizní komise

  • Mgr. Jiří Hátle, Ph.D.
  • RNDr. Lenka Juklová, Ph.D.

olomouc.jpg

nbudova.jpg

foto2.jpg

 
kontakty.txt · Poslední úprava: 2023/10/25 21:46 autor: richterek
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki