Matematika a fyzika ve škole

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, Pobočný spolek JČMF Olomouc a Gymnázium Jevíčko pořádají seminář

Matematika a fyzika ve škole
21. – 23. srpna 2018, Gymnázium Jevíčko

Seminář je zaměřen na aktuální otázky výuky matematiky a fyziky na středních školách. Část semináře bude věnována obecným otázkám vzdělávání. Seminář je pořádán ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a bude se konat v aule Gymnázia Jevíčko. Ubytování je zjištěno v Domově mládeže gymnázia. Předběžné finanční náklady: vložné 300,-Kč, členové a kolektivní členové JČMF 250,-Kč, ubytování 200,-Kč za noc.

Více informací a přihlášky: na stránkách semináře

www.gymjev.cz_wp-content_gallery_galerie-1_foto5.jpg


olomouc.jpg

nbudova.jpg

foto2.jpg

 
novinky/matematika_a_fyzika_ve_skole.txt · Poslední úprava: 2018/04/06 18:56 autor: richterek
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki