Úvodní stránka

Vítejte na stránkách olomouckého pobočného spolku Jednoty českých matematiků a fyziků!

Aktuality

Běh s Klokanem 2019

Také v letošním roce je náš pobočný spolek spolupořadatelem tradiční akce Běh s Klokanem, která proběhne v sobotu 28. 9. 2018 od 8:30. Všichni zájemci a příznivci jsou srdečně zváni! Dokumentace z minulých ročníků je k dispozici na stránkách Běhu.

Běh s klokanem 2019

2019/08/26 19:45 · Lukáš Richterek

Seminář „Proč být učitelem fyziky?“

doc. RNDr. Oldřich Lepil, CSc. na Veletrhu nápadů učitelů fyziky v roce 2017 V pátek 26. 10. 2018 od 10:00 proběhne v posluchárně 2.004 seminář věnovaný dlouholetému členu JČMF a FPS, autorovi řady učebnic a výrazné osobnosti naší didaktiky fyziky doc. RNDr. Oldřichu Lepilovi, CSc.

Předběžný program (316.14 KiB)

Seminář proběhne v rámci DVPP, č. j. akreditace instituce v~systému DVPP MSMT-900/2013-201, číslo vydávaného osvědčení 2016/11.

2018/09/26 12:43 · Lukáš Richterek

Semináře v ZS 2018/2019

V zimním semestru pokračují pravidelné semináře spoluorganizované naší pobočkou:

2018/09/26 12:31 · Lukáš Richterek

Matematika a fyzika ve škole

Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, Pobočný spolek JČMF Olomouc a Gymnázium Jevíčko pořádají seminář

Matematika a fyzika ve škole
21. – 23. srpna 2018, Gymnázium Jevíčko

Seminář je zaměřen na aktuální otázky výuky matematiky a fyziky na středních školách. Část semináře bude věnována obecným otázkám vzdělávání. Seminář je pořádán ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UP v Olomouci a bude se konat v aule Gymnázia Jevíčko. Ubytování je zjištěno v Domově mládeže gymnázia. Předběžné finanční náklady: vložné 300,-Kč, členové a kolektivní členové JČMF 250,-Kč, ubytování 200,-Kč za noc.

Více informací a přihlášky: na stránkách semináře

www.gymjev.cz_wp-content_gallery_galerie-1_foto5.jpg

2018/04/06 18:54 · Lukáš Richterek

olomouc.jpg

nbudova.jpg

foto2.jpg

 
start.txt · Poslední úprava: 2018/05/15 21:00 autor: richterek
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki