Úvodní stránka

Vítejte na stránkách olomouckého pobočného spolku Jednoty českých matematiků a fyziků!

Letos spolupořádáme Veletrh nápadů učitelů fyziky 22 ».

Aktuality

Informace ČFS

Z výboru České fyzikální společnosti jsme obdrželi následující informace:

  • S Americkou fyzikální společností (APS) byl podepsán „Agreement for reciprocal membership privileges“. Na základě této dohody se mohou individuální členové ČFS účastnit konferencí pořádaných APS se stejnými privilegii (a poplatky) jako členové APS, stejnou výhodu zároveň udělujeme my členům APS. Více informací na stránce: http://www.aps.org/membership/reciprocal/societies.cfm.
  • Výbor ČFS minulý pátek vyhlásil soutěž pro mladé členy ČFS (do 30 let) na podporu jejich činnosti v rámci naší společnosti. Detaily najdete na stránkách JČMF: https://jcmf.cz:444/?q=cz/node/988
  • S podporou Fyzikálního oddělení pražské pobočky JČMF vznikla v Praze první česká skupina Young Minds Evropské fyzikální společnosti (info viz http://www.epsyoungminds.org). Zájemci o práci v této skupině (i o založení další skupiny Young Minds) mohou kontaktovat kol. Lukáše Kramárika, lukas.kramarik@cern.ch.
2015/04/30 09:41 · Lukáš Richterek

Semináře v letním semestru 2014/2015

Také v letním semestru 2014/2015 probíhají na pracovištích UP zajímavé semináře:

2015/02/25 11:42 · Lukáš Richterek

Členská schůze pobočky

Členská schůze olomoucké pobočky JČMF se koná

v úterý 25. listopadu 2014 ve 14.00 hodin

v zasedací místnosti děkanátu PřF v šestém patře budovy PřF UP (děkanát), 17. listopadu 1191/12, Olomouc.

Tato členská schůze je spojena s přednáškou

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc. (MFF UK Praha): Chvála důkazů.

Další program:

  • Informace o sjezdu JČMF
  • Předání sjezdových vyznamenání a ocenění
  • Přednáška
  • Volná rozprava
2014/11/05 21:06 · Lukáš Richterek

olomouc.jpg

nbudova.jpg

foto2.jpg

 
start.txt · Poslední úprava: 2017/04/02 21:38 autor: richterek
Recent changes RSS feed Creative Commons License Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki
Drupal Garland Theme for Dokuwiki