Základní informace

O přehlídce

Celostátní přehlídka ve formě soutěže prací studentů učitelství fyziky v oboru didaktika fyziky je již tradiční, úspěšnou a velmi užitečnou akcí pro studenty studia učitelství fyziky. Dosavadní ročníky prokázaly, že poskytnout studentům prostor pro vzájemnou prezentaci nejlepších výsledků je významné jak z hlediska motivačního, tak pro navázání či rozšíření vzájemných kontaktů, které mohou účastníci uplatnit později ať již v navazujícím studiu, včetně doktorského, nebo ve svém pozdějším působení na školách. Soutěž je významná i proto, že umožňuje srovnávat výsledky pracovišť připravujících učitele fyziky z celé ČR, čímž může přispívat ke „zvyšování laťky“ v péči o kvalitu přípravy budoucích učitelů. Většinou probíhá ve třech kategoriích:
  • práce studentů bakalářského studia;
  • práce studentů navazujícího studia;
  • práce studentů doktorského studia a rigorózní práce.

Práce nemusí do termínu soutěže projít obhajobou.

Autoři oceněných prací získají věcné odměny.

Průběh přehlídky

Pro přihlášku prací do přehlídky použijte prosím registrační formulář». Termín uzavření přihlášek je 10. 6. 2015.
Prezentace prací probíhá v podobném režimu jako obhajoby bakalářských, diplomových nebo dizertačních prací. Informace o počtu komisí a rozdělení prací budou zveřejněny po uzávěrce přihlášek. Připravte si prosím:
  • Prezentaci v délce cca 15 minut;
  • Vytištěný exemplář práce, který přivezete s sebou (případně spolu s ukázkou dalších výstupů -- vyrobených pomůcek apod.);
  • Do 10. 6. 2015 zašlete organizátorům elektronickou verzi práce ve formátu PDF e-mailem (pro velké soubory s velikostí 10 MB a více doporučujeme použít služby typu Úschovna.cz).

Místo konání

Přehlídka proběhne ve středu 17. června 2015 od 10.00 hodin v 5. podlaží nové budovy Přírodovědecké fakulty UP, tř. 17. listopadu 1192/12, Olomouc, poblíž menzy a kolejí UP; poloha je vyznačena na interaktivní mapě (GPS 49°35'32.6'' N = 49.5924000 N, 17°15'48.6'' E = 17.263500 E).

Na místo soutěže lze dojet z vlakového nádraží (stanice Olomouc, hlavní nádraží) tramvajovými linkami č. 1,  5 nebo 7 (vystupte na druhé zastávce „Envelopa“), popř. tramvajemi č. 2, 3, 4 nebo 6  (pak vystupte na druhé zastávce „Žižkovo náměstí“) nebo lze dojít přímo z nádraží za asi 15–20 min pěšky. Z autobusového nádraží použijte tramvaj č. 4 (zastávka „Žižkovo náměstí“ je pak 3. v pořadí).

Program

Výsledky

I když akce má být především setkáním a přehlídkou a porovnání prací z různých oblastí není jednoduché, porotu nejvíce zaujaly následující práce:

Sekce bakalářských prací

1. místo: 
Lukáš Vejmelka (MFF UK): Praktická elektrotechnika ve výuce fyziky
2. místo: 
Martina Tunová (PdF MU): Výboje v plynech
3. místo: 
Michal Klátil (PřF UHK): Školní demonstrační experimenty z jaderné a částicové fyziky

Sekce magisterských prací

1. místo: 
Bc. Michal Hnyk (MFF UK): Elektronické stavebnice ve výuce fyziky
2. místo: 
Mgr. Jakub Zelenka (PdF JČU): Interaktivní tabule ve výuce fyziky
3. místo: 
Bc. Jan Pokorný (PřF UP): Luminiscence ve středoškolské laboratoři

Užitečné odkazy

Pořádající organizace

Možnosti ubytování

Doprava v Olomouci

Kontakt

RNDr. Renata Holubová, CSc.
Katedra experimentální fyziky, oddělení didaktiky fyziky
Přírodovědecká fakulta  Univerzity Palackého
17. listopadu 1192/12
Olomouc, CZ-771 46, Česká republika
E-mail: renata.holubova@upol.cz
Telefon: 585 634 165 Telefon, 585 634 151 Telefon (sekretariát katedry)
Fax: 585 634 002 (sekretariát děkana PřF UP)

Obsah:

Počasí Olomouc - Slunečno.cz

QR kód